תקנון שימוש באתר

תודה שבחרתם להשתמש באתר www.oritbash.co.il (להלן: “האתר”), ברוכים הבאים!

 1. כללי
 1. האתר מופעל ע”י גב’ אורית בש סרוסי, ע.פ. 034403527, עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן “בעלת האתר“).
 2. האתר הינו אתר תדמית ותוכן הכולל גם חנות לרכישות מקוונות של חומרים עיוניים שונים בפורמט דיגיטלי, לרבות תכנים מוקלטים, וכן מוצעים למכירה מוצרים ו/או שירותים שונים ושוברי מתנה כמפורט באתר ומתעדכן מעת לעת.
 3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעלת האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.
 4. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
 5. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
 6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלת האתר. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.
 7. בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע”י בעלת האתר.
 8. בעלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
 9. מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
 10. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר, לרבות על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
 11. בעלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.
 12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 13. בעלת האתר אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 14. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
 15. התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.
 16. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

 1. התחייבות המשתמש
 1. בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.
 2. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
 1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעלת האתר.
 2. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
 3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
 4. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.
 5. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

 1. רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר
 1. ביצוע רכישה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.
 2. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
 3. בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר ולהתרשם מהמפרט באשר לתוכנו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.
 4. לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעלת האתר לספק את המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.
 5. במקרים בהם בעלת האתר לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.
 6. אספקת המוצרים ו/או שירותים כפופה לזמינותם במלאי. בעלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי מינימאלי או לשמור על היצע מוצרים ו/או שירותים קבוע.
 7. בעלת האתר רשאית לקבוע רף מינימאלי של תשלום לביצוע רכישה ו/או להגביל את כמות היחידות מכל מוצר אשר ניתן לרכוש.
 8. כדי שבעלת האתר תוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח, בין אם משלוח בדואר אלקטרוני ו/או משלוח של מוצר פיזי ו/או מתן שירות, ואופן התשלום.
 9. התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו.
 10. בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות, הטבות או שימוש בקופונים מסוגים שונים. ההטבות המוקנות מהקופון יפורטו על גבי הקופון עצמו. בעלת האתר רשאית לאפשר, לשנות או להפסיק כל הטבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.
 11. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.
 12. זמינות המוצרים ו/או השירותים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין בעלת האתר מתחייבת לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.
 13. תוכן המוצרים ו/או השירותים עשוי להשתנות מעת לעת.
 14. התשלום באתר יתבצע מראש באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, למעט כרטיסי דיינרס ואמריקן אקספרס, או באמצעות PayPal בהתאם לתנאי השימוש של PayPal.
 15. השלמת העסקה מותנית בקבלת אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב. במידה שחברת האשראי לא תאשר את העסקה ההזמנה תיחשב כמבוטלת.
 16. בסיום תהליך הרכישה באתר יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת במהלך תהליך הרכישה, ובו אישור על ביצוע העסקה ופרטי ההזמנה. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות פרק 6 שלהלן.
 17. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.
 18. למען הסר ספק, במקרה של הזמנת מוצר פיזי ההזמנה כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הלקוח.
 19. בעלת האתר עושה כמיטב יכולתה לטפל בהזמנות בזמן הקצר ביותר. זמן הטיפול בהזמנה של מוצר פיזי הנמצא במלאי הינו עד שלושה ימי עסקים לאחר יום השלמתה באתר.

 1. רכישת מוצרים ו/או שירותים דיגיטליים דרך האתר
 1. סעיפים 3.1-3.17 לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם על רכישות של מוצרים ו/או שירותים דיגיטליים דרך האתר, לרבות מנויים חודשיים, קורסים, הדרכות והרצאות, המוקלטים מראש ומוצעים למכירה בשלמותם, בין אם מועברים ע”י בעלת האתר ובין אם ע”י צדדים שלישיים.
 2. לאחר ביצוע רכישה של מוצר דיגיטלי תתאפשר גישה אליו באמצעות האתר בלבד ו/או באמצעים נוספים על פי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר.
 1. בעלת האתר רשאית לאפשר ערוצי גישה שונים לסוגי תוכן שונים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. התכנים יהיו זמינים לצפייה אך ורק באמצעות האתר ולא תתאפשר הורדה שלהם למחשב האישי של הלקוח.
 1. ככל שלא מדובר על מנוי חודשי, התוכן הנרכש יהיה זמין ללקוח למשך חצי שנה מיום הרכישה ולאחר מכן תיחסם הגישה אליו.
 2. ככל שמדובר על מנוי חודשי, התוכן הנרכש יהיה זמין ללקוח כל עוד הוא משלם עבור המנוי החודשי. החיוב על השירות יהיה מיידי על החודש הקלנדרי הנוכחי בעת ביצוע העסקה. במידה שהלקוח ביקש לבטל את המנוי החודשי התוכן יהיה זמין עד לסוף החודש הקלנדרי שעבורו שילם הלקוח.
 3. לתשומת ליבכם, ובהתאם לסעיף 6.5 שלהלן, בשום מצב לא יתאפשר לקבל החזר כספי לאחר רכישה של מוצרים ו/או השירותים דיגיטליים. זאת, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 לפיו אין זכות לביטול עסקה וקבלת החזר כספי בגין רכישה של מוצר הניתן לשעתוק או העתקה.
 4. התכנים שנרכשו הינם לשימושו האישי של הלקוח שביצע את הרכישה ואין לעשות בהם כל שימוש אל מול צדדים שלישיים, בין אם העברתם לצד שלישי לצורך שימוש אישי ובין אם העברתם לצד שלישי לצורך שימוש מסחרי.
 5. בעלת האתר הינה בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על המוצרים ו/או השירותים הדיגיטליים המוצעים למכירה באתר, או שהיא בעלת הרישיון למכור מוצרים ו/או שירותים אלו מידי בעל זכויות היוצרים. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהמוצר הדיגיטלי הנרכש ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.
 6. חלק מהמוצרים ו/או השירותים הדיגיטליים המוצעים באתר מיועדים ומותאמים לאחד המינים. בעלת האתר מאפשרת רכישה של כלל המוצרים ו/או השירותים לשני המינים, אולם, לא יוכלו לקחת חלק בקבוצה המיועדת לשיתוף של בני מין אחד.

 1. אספקה ומשלוח של מוצרים פיזיים שהוזמנו באתר
 1. אספקת מוצרים שנרכשו באתר תיעשה ליעדים המוגדרים אצל החברות המבצעות בפועל את המשלוח. הגדרת יעדים אלו אינה בשליטתה של בעלת האתר ובמקרה שהכתובת למשלוח אינה נמצאת ברשימת היעדים הנ”ל לא תהיה בעלת האתר חייבת לספק את המשלוח.
 2. לתשומת ליבך, דמי המשלוח עשויים להשתנות בהתאם לבחירת ערוץ האספקה.
 3. מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה. בעלת האתר לא תעשה שימוש בפרטים אלו אלא בהתאם למדיניות הפרטיות כפי שמפורט בפרק 10 להלן.
 4. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.
 5. בעת מסירת המוצרים יתכן ותתבקש להציג תעודה מזהה על מנת לאמת את פרטי המשלוח או לאשר בחתימתך את קבלת המשלוח. לידיעתך, סירוב לשתף פעולה עם בקשות חברת המשלוחים עשוי להביא לאי-מסירת ההזמנה. במקרה כזה לא תהיה לבעלת האתר כל אחריות וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי בעלת האתר, ויחולו הוראות סעיף 5.6 להלן בדבר חיוב בדמי המשלוח החוזר.  
 6. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לבעלת האתר בשל פרטים מוטעים שמסרת או בשל אי-איסוף של המשלוח, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח החוזר. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.
 7. לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
 8. המוצרים נשלחים באמצעות חברות חיצוניות, ובהתאם למדיניות חברות אלו, ויודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע”י בעלת האתר ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה כנגד בעלת האתר עקב שיבושים באספקה באמצעות חברות אלו.
 9. בעלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, סגר, הגבלות תנועה מקומיות או ארציות מכוח החלטת ממשלה או חקיקה, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית בעלת האתר להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע”פ הוראות חוק העונשין, התשל”ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

 1. ביטול עסקה לרכישת מוצרים ו/או שירותים שנרכשו באתר
 1. אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לבעלת האתר בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע”י בעלת האתר.
 2. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח ותוך מתן החזר כספי ללקוח.
 3. ביטול עסקה עקב אי-התאמה בשירות או פגם במוצר תותר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
 1. הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ו/או השירות ותאריך הרכישה;
 2. המוצר הוחזר לבעלת האתר בשלמותו, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;
 3. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.
 1. ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח תותר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
 1. המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;
 2. הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ו/או השירות ותאריך הרכישה;
 3. הלקוח טרם החל לצפות בתוכן הדיגיטלי המוצע באתר ולא נחשף אליו, למען הסר ספק יובהר כי צפייה בשיעור הראשון של הקורס הדיגיטלי יבטל את הזכות לביטול עסקה.
 4. ביטול מנוי יתאפשר בהודעה בכתב אשר תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של בעלת האתר עד 3 ימי עסקים טרם מועד החיוב החודשי הבא.
 1. למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי:
 1. בגין ביטול עסקה של מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
 2. בגין ביטול עסקה של מוצר ו/או שירות שמחירו אינו עולה על 50 ₪.
 3. בגין מוצר ו/או שירות דיגיטלי הניתן לשעתוק או להעתקה, ולאחר צפייה ראשונה בו.
 1. בהחזרה של מוצר ו/או שירות ע”פ סעיף 6.4 לעיל ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, כדמי ביטול. למען הסר ספק, ניכוי דמי ביטול כאמור ייעשה גם במקרה שבו ביטול העסקה נעשה טרם הגעת המוצר ללקוח ו/או טרם מתן השירות.
 2. האחריות להחזרת המוצר אל בעלת האתר, לרבות העלויות הכרוכות בכך, מוטלת על הלקוח.
 3. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.
 4. בנוסף לדמי הביטול כמצוין בסעיף 6.6 לעיל, רשאית בעלת האתר לגבות מלקוח שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מבעלת האתר ע”י חברת האשראי.
 5. באם רצונך בהחלפת המוצר ו/או השירות המוחזר במוצר ו/או שירות אחר, בכפוף להחזרת המוצר ו/או השירות שנרכש בהתאם לתנאי סעיפים 6.3 או 6.4 לעיל, הנך מתבקש ליצור קשר עם בעלת האתר ולבדוק את היתכנות ההחלפה.
 6. הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
 7. כל האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

 1. אחריות על המוצרים ו/או השירותים ו/או התכנים הנמכרים באתר
 1. תמונות המוצרים ו/או השירותים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו הבדלי גוונים וטקסטורה בין נראות המוצרים על גבי צג אלקטרוני לבין נראותם במוצר עצמו.
 2. התכנים ו/או המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
 3. בעלת האתר אינה מספקת אחריות למוצרים ו/או לשירותים ו/או לתכנים הנמכרים באתר.
 4. השימוש באתר ו/או בתכנים ו/או במוצרים ו/או בשירותים ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח ו/או הגולש באתר. בעלת האתר אינה מתחייבת כי התכנים והשירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל לקוח ו/או גולש באתר.
 5. בעלת האתר לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר ו/או שירות המסופק על-ידה ו/או שימוש במידע המופיע באתר.
 6. בעלת האתר אינה מייצרת את חומרי הגלם מהם עשויים המוצרים המוצעים למכירה באתר, ולא תישא באחריות לנזקים עקיפים שייגרמו מאותם חומרי גלם שהיא אינה מייצרת.
 7. בעלת האתר לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריה ו/או בשירותיה.
 8. בכל מקרה בעלת האתר לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע”י הלקוח.

 1. אחריות על התכנים המופיעים באתר
 1. בעלת האתר עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.
 2. מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ כלכלי, שיווקי, עסקי, פנסיוני, רפואי, פסיכולוגי, פסיכיאטרי או אחר, ואינו מחליף ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הנתונים האישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים.
 3. מובהר בזאת כי בעלת האתר אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע”י המשתמש באתר ו/או לכל פרשנות שתינתן ע”י המשתמש למידע המצוי באתר. כל פעולה של המשתמש הינה על אחריותו הבלעדית, לרבות פנייה לבעלי מקצוע חיצוניים ששמותיהם הוזכרו באתר, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד בעלת האתר בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.
 4. בעלת האתר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע”י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.
 5. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לבעלת האתר. יתכנו מצבים שבהם בעלת האתר תקבל תמורה כספית או אחרת עבור הצבת הקישורים באתר, או בעבור כניסת גולשים לקישורים ו/או ביצוע רכישות.
 6. למען הסר ספק, בעלת האתר לא תהיה אחראית בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ”ל, למידע המופיע בהם, לתוכן המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרת אתרים אלו, מדיניות הפרטיות שלהם ו/או לאופן ניהול האתרים הנ”ל.
 7. למען הסר ספק, הימצאם של קישורים חיצוניים באתר אינו מהווה המלצה מטעם בעלת האתר ביחס לתכנים, לשירותים ו/או למוצרים המוצעים בקישורים אלו.

 1. שיפוי
 1. המשתמש מתחייב לשפות את בעלת האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע”י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
 2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע”י בעלת האתר.

 1. פרטיות ושמירת סודיות
 1. כל מסירת מידע על-ידי משתמשי האתר נעשית מתוך רצונם החופשי והסכמתם המלאה למסירת מידע כאמור. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי בעלת האתר בדבר הפרת זכויות הפרטיות שלו.
 2. בעלת האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע”י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר (“מידע על משתמש“), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ”ב.
 3. בעלת האתר רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך הענקת שירות לקוחות מיטבי, לרבות חיוב אמצעי התשלום של המשתמש לשם השלמת רכישה באתר, יצירת קשר עם המשתמש, שליחת דיוור ישיר למשתמש, העברת פרטי המשתמש לחברת השילוח לצורך מסירת ההזמנה ולכל מטרה אחרת בכפוף לכל דין.
 4. בנוסף, בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.
 5. קבצי “עוגיות” (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.
 6. בכפוף לאמור לעיל, בעלת האתר לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעלת האתר.
 7. בעלת האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, בעלת האתר אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעלת האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעלת האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעלת האתר.
 8. אם הנך סבור כי מידע המופיע באתר פוגע בפרטיותך אנא צור קשר עם בעלת האתר.

 1. דיוור ישיר
 1. בעלת האתר מציעה למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנה דיוור מעת לעת.
 2. בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי בעלת האתר תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לשלוח אליך מסרונים (SMS או ווטסאפ), לפנות אליך בכתב או בע”פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ”ב.
 3. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לבעלת האתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור באמצעות פנייה לבעלת האתר או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.
 4. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש ובעלת האתר לא תהא אחראית לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע”י המשתמש.
 5. במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר הזין את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע”י המשתמש הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מבעלת האתר מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים האחרים באותם פרטי קשר.

 1. הוספת תגובות לכתבות באתר
 1. בעלת האתר רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאפשר לגולשים באתר להוסיף תגובות פומביות לתוכן המתפרסם מעת לעת באתר.
 2. בעלת האתר אינה בודקת את אמיתות ומהימנות תוכנן של התגובות המתפרסמות באתר, ואינה אחראית לכל אי-דיוק, טעות, אי-התאמה או מידע שגוי המופיע בתגובות אלו.
 3. בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמשי האתר כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על התגובות המתפרסמות באתר.
 4. המשתמש מצהיר כי ברור וידוע לו כי התגובות שייכתב ויפורסמו על-ידי בעלת האתר יהיו פומביות וגלויות לעיני כל.
 5. בעלת האתר שומרת על זכותה שלא לפרסם ו/או למחוק תגובות אשר יכללו שפה פוגענית ו/או הפרת זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים ו/או חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור ו/או חומר בלתי חוקי לרבות לשון הרע, פגיעה בפרטיות או הטעייה צרכנית.
 6. ידוע ומוסכם על משתמשי האתר כי בעלת האתר רשאית להסיר ו/או לא לפרסם תגובות בשלמותן או בחלקן לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לעדכן בדבר את כותב התגובה.

 1. קניין רוחני
 1. בעלת האתר הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם בעלת האתר הינה מורשה ע”פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
 2. התכנים ו/או המוצרים ו׳או השירותים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של בעלת האתר הינו אסור.
 3. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלת האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.

 1. המחאת זכויות
 1.  בעלת האתר רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות, לרבות העברת הבעלות באתר לצד שלישי, וזאת ככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של תקנון זה.
 2. למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של בעלת האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

 1. דין ושיפוט
 1. הדין החל על תקנון, על ביצוע ההזמנה ועל כל שימוש אחר באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.
 2. כל השתהות או הימנעות של בעלת האתר בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

 1. שירות לקוחות
 1. ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
 2. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה. 

 
דילוג לתוכן